Read More 2013-07-25 09:09:05

24 - 28 March 2014 - A ...

A new session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training course

Read More 2013-03-26 10:55:50

2- 6 September 2013 - A...

A new session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training course

Read More 2012-12-15 16:47:50

13 - 17 May & 8 - 12 Ju...

The next sessions of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training co

Read More 2012-07-08 22:06:57

7 - 11 January 2013 - T...

The second session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training c

Read More 2012-04-16 22:29:59

3 - 7 September 2012 - ...

The first session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training co

Read More 2011-09-09 08:18:11

Innovative ways for mot...

The guidebook Innovative ways for motivating adults for learning (in English language) is available now on our website in the Outcomes section. Translation of the guidebook in German, Latvian, R

Read More 2011-09-02 14:03:46

CreMoLe Project Final C...

The CreMoLe Project Final Conference will be held in Cluj-Napoca, Romania, 15 - 18 November 2011. The Conference venue is Hotel Napoca. The CreMoLe Project Final Conference will give opportunity

Read More 2011-04-28 23:17:14

The Workshop Innovative...

The Workshop Innovative Practices Motivating Adult Learners organized within the framework of the CreMoLe project will be hosted by Orava ADE, in Bratislava, 21 - 25 August 2011.

Read More 2010-12-22 15:36:37

CreMoLe Newsletter issu...

December 21, 2010 - The first issue of the CreMoLe Project Newsletter has been published. We would be pleased to receive your opinions and recommendations - please do not hesitate to contact the pro

Read More 2010-12-18 10:01:27

Project meeting in Riga...

The project meeting in Riga, Latvia, will be held in 2-4 February 2011. The agenda of the meeting is available here. The meeting will be attended by representatives of all partner organizations and

Read More 2010-12-18 09:55:11

Action Research - Innov...

18th of December 2010 - Innovative strategies have been developed in November 2010. They are now tested on groups of learners. The first draft of the action research report containing the descriptio

Read More 2010-10-15 15:43:11

The Collection of best ...

15th of October 2010 - The publication Motivating adult learners’ participation and persistence in lifelong learning processes  - Training methodologies and learning techniques

Read More 2010-09-23 13:18:24

Survey report is availa...

23 September 2010 - We published the Survey Report - Best practices of training methodologies and learning techniques in adult education in English, Romanian, German, Latvian and Slovak. Please

Read More 2010-07-24 04:57:24

Preparing the Collectio...

26th of July 2010 – Starting to prepare the publication Collection of best practices on how adults learn. The publication will contain the findings of the research on key factors related to mo

Read More 2010-06-18 15:20:46

Workshop for adult educ...

The Workshop for Adult Educators organized within the framework of the CreMoLe project will be hosted by Ce.S.I.E., in Palermo, 5 - 8 September 2010. This workshop aims to demonstrate, evaluate

Read More 2010-05-04 20:10:53

Starting the research ...

20th of April 2010 – Starting the research on key factors related to motivating participation and persistence in lifelong learning. The research will be finalized in July 2010. The research fi

 

Inovatívne spôsoby motivácie dospelých k vzdelávaniu sa

Táto príručka bola vypracovaná ako súčasť projektu CreMoLe s cieľom šíriť inovatívne stratégie, techniky, alebo vzdelávacie aktivity vypracované a testované v rámci partnerstva. Ponúka praktické nápady na zlepšenie motivácie dospelých k učeniu.

Inovatívne stratégie, techniky, alebo vzdelávacie aktivity, ktoré obsahuje  príručka, boli testované s rôznymi cieľovými skupinami, osobami z rôzneho socio-ekonomického prostredia,  vrátane znevýhodnených skupín, pretože naším zámerom bolo, aby mali čo najširšie využitie pre  pedagógov, ktorí pracujú s dospelými, ktorým chýba motivácia učiť sa. 

Príklady uvedené v tejto príručke pochádzajú z testovania metód, techník a aktivít vyučovania a učenia v širokej škále vyučovacích kontextov, typov dospelých učiacich sa, alebo obsahu vzdelávacích programov.  Veríme, že naši čitatelia budú kreatívni a prispôsobia si naše prístupy konkrétnym vyučovacím kontextom, špecifikám vzdelávacích skupín a obsahov.

Ak budú prístupy vyskúšané aspoň s dvoma skupinami dospelých učiacich sa v dvoch odlišných kontextoch, budeme radi, ak dostaneme od pedagógov dospelých spätnú väzbu  o tom, ako sa im jednotlivé stratégie, techniky, alebo aktivity využívali. Na poslednej strane nájdu čitatelia spätnú väzbu. Budeme veľmi vďační všetkým čitateľom, ktorí sa budú chcieť podeliť o svoje myšlienky a skúsenosti s nami a vyplnia formulár spätnej väzby, ktorý nám pošlú.

Príručka je venovaná súčasným aj budúcim lektorom pracujúcim s dospelými, ktorí sa zdráhajú celoživotne sa vzdelávať. 
Stiahnuť príručku

The project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Create-Motivate-Learn CreMoLe 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP