Read More 2013-07-25 09:09:05

24 - 28 March 2014 - A ...

A new session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training course

Read More 2013-03-26 10:55:50

2- 6 September 2013 - A...

A new session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training course

Read More 2012-12-15 16:47:50

13 - 17 May & 8 - 12 Ju...

The next sessions of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training co

Read More 2012-07-08 22:06:57

7 - 11 January 2013 - T...

The second session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training c

Read More 2012-04-16 22:29:59

3 - 7 September 2012 - ...

The first session of the “Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies & practical tips”  Grundtvig / Comenius training co

Read More 2011-09-09 08:18:11

Innovative ways for mot...

The guidebook Innovative ways for motivating adults for learning (in English language) is available now on our website in the Outcomes section. Translation of the guidebook in German, Latvian, R

Read More 2011-09-02 14:03:46

CreMoLe Project Final C...

The CreMoLe Project Final Conference will be held in Cluj-Napoca, Romania, 15 - 18 November 2011. The Conference venue is Hotel Napoca. The CreMoLe Project Final Conference will give opportunity

Read More 2011-04-28 23:17:14

The Workshop Innovative...

The Workshop Innovative Practices Motivating Adult Learners organized within the framework of the CreMoLe project will be hosted by Orava ADE, in Bratislava, 21 - 25 August 2011.

Read More 2010-12-22 15:36:37

CreMoLe Newsletter issu...

December 21, 2010 - The first issue of the CreMoLe Project Newsletter has been published. We would be pleased to receive your opinions and recommendations - please do not hesitate to contact the pro

Read More 2010-12-18 10:01:27

Project meeting in Riga...

The project meeting in Riga, Latvia, will be held in 2-4 February 2011. The agenda of the meeting is available here. The meeting will be attended by representatives of all partner organizations and

Read More 2010-12-18 09:55:11

Action Research - Innov...

18th of December 2010 - Innovative strategies have been developed in November 2010. They are now tested on groups of learners. The first draft of the action research report containing the descriptio

Read More 2010-10-15 15:43:11

The Collection of best ...

15th of October 2010 - The publication Motivating adult learners’ participation and persistence in lifelong learning processes  - Training methodologies and learning techniques

Read More 2010-09-23 13:18:24

Survey report is availa...

23 September 2010 - We published the Survey Report - Best practices of training methodologies and learning techniques in adult education in English, Romanian, German, Latvian and Slovak. Please

Read More 2010-07-24 04:57:24

Preparing the Collectio...

26th of July 2010 – Starting to prepare the publication Collection of best practices on how adults learn. The publication will contain the findings of the research on key factors related to mo

Read More 2010-06-18 15:20:46

Workshop for adult educ...

The Workshop for Adult Educators organized within the framework of the CreMoLe project will be hosted by Ce.S.I.E., in Palermo, 5 - 8 September 2010. This workshop aims to demonstrate, evaluate

Read More 2010-05-04 20:10:53

Starting the research ...

20th of April 2010 – Starting the research on key factors related to motivating participation and persistence in lifelong learning. The research will be finalized in July 2010. The research fi

 

Pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos - Pieaugušo izglītībā izmantotās metodes un mācīšanās paņēmieni – labās prakses apkopojums

 

Šis izdevums uzrunā pieaugušo izglītotājus un pieaugušo izglītības nodrošinātājus, kuri cenšas motivēt pieaugušos iesaistīties mūžizglītības procesos.

Pieaugušo izglītībā izmantotās metodes un mācīšanās paņēmieni – labās prakses apkopojums ietver veiktā pētījuma metodoloģijas aprakstu un iepazīstina ar 16 izvēlētajām labajām praksēm, kas grupētas pa valstīm, kā atsevišķa gadījuma pētījumiem Pēc iepazīstināšanas ar pieaugušo izglītības situāciju valstī, katrs atsevišķā gadījuma apraksts sniedz informāciju par kursu, detalizētu labās prakses aprakstu, izceļot elementus, kas saistās ar dalībnieku motivāciju un pilnveidi, inovatīvo metodiku un šīs apmācības pārneses iespēju, detalizētu rezultātu/guvumu aprakstu un kopsavilkumu un secinājumus, kas ir autora pārdomas par šo atsevišķo gadījumu.

Lai gan apkopojumus ietver ļoti dažādas mācību pieredzes, tām visām ir kopīgas iezīmes, jo tāsietver elementus, kuru mērķis ir motivēt pieaugušos; tās ir inovatīvas un orientētas uz praksi; tāsvar pārnest uz citu mērķgrupu, kontekstu; tāsiedrošina un iesaista pieaugušos, lai viņi piedalītos mūžizglītības procesos; tāsir ilgtspējīgas. 

 

The project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Create-Motivate-Learn CreMoLe 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP